Nhà WC công cộng – Thiết kế đạt giải cao

KTS Việt Nguyễn vinh dự đoạt giải nhất cuộc thi “Thiết kế nhà vệ sinh công cộng” trên địa bàn Quận 1. Do UBND Quận 1 chứng nhận.

THIẾT KẾ ĐẠT GIẢI NHẤT BẢNG A
THIẾT KẾ THAM GIA BẢNG B
THIẾT KẾ ĐẠT GIẢI NHẤT BẢNG C