Tin tức

Hãy cùng theo dõi Kiến Trúc Sư Việt Nguyễn với bút danh là “BK Nguyễn” tham gia tư vấn và giới thiệu các công trình kiến trúc cũng như nội thất trên chuyên mục “Không Gian Sống” tạp chí Đầu Tư Tài Chính chuyên trang của Báo Sài Gòn Giải Phóng, phát hành song song vừa tạp chí và trang mạng